dragspelsgalan.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Välkommen till

"Årets Dragspelsgala"!

Huvudarrangör:www.gutebalgarna.se

Sidan skapad och publicerad i februari 2011 och senast uppdaterad 4 oktober 2017

Galan

 

Årets Dragspelsgala, som vi gärna kallar evenemanget, är till för musikälskare i allmänhet och för "dragspelsdiggare" i synnerhet. Konserten ges normalt första lördagen i februari mellan kl.14.00 och cirka 16.50. Paus med servering och hembakat mellan cirka 15.00 och 15.30.

De första sex åren evenemanget arrangerats har Säveskolans aula fyllts i något varierande grad med publikrekord i februari 2011.

Detta faktum, och att media inför galans femårsjubileum skriver att "Årets Dragspels-gala" har blivit en institution, fick oss att skapa och publicera den här hemsidan.

 

Lokalvalet:

Efter sex år i Säveaulan bestämde man sig för att sprida evenemanget geografiskt och den sjunde gavs i Sliteteatern 2013, Rondo i Klintehamn 2014 och Hemsegården 2015.

Nu 2016 10-årsjubilerar Dragspelsgalan och då gäller på nytt Sliteteatern. Se vidare under fliken "Kommande gala".

 

Artisterna:

Vår ambition är att engagera någon framstående och välkänd dragspelssolist, eller musikgrupp utöver våra lokala förmågor. Vi söker årligen också en eller annan gotländsk yngre, med intresse för just dragspel, som vill spela upp inför en lite större publik.

 

Repertoaren:

Vi försöker att tillgodose alla musiksmaker genom att sträva efter en så bred repertoar som möjligt. Oftast en blandning av folkmusik, "gammeltjoa", jazz, "slagdängor", klassiskt på accordion etc. samt ett och annat sånginslag.

 

Titta gärna runt på sidorna och tag del av vad som förevarit och kommer framöver.

 

Välkommen åter!