Development

När det kommer till utvecklingen och skapandet av en film är det många olika steg som behöver genomföras innan den slutliga produktionen är klar – alltså när en färdig film har skapats och kan släppas för exempelvis allmänheten eller i marknadsföringssyfte såsom en reklamfilm. Just i denna artikel ska vi ta upp utvecklingen inom filmproduktion som avser huruvida en idé blir verklighet. Precis som mycket annat så är det en idé som är grunden till en film och utifrån denna idé skapas sedan en filmproduktion.

När en film skapas är oftast handlingen inspirerad av exempelvis en bok, en annan film, ett spel, tidning eller en verklig händelse. Utifrån detta byggs sedan filmen upp och i vissa fall kan scenerna vara identiska om exempelvis idéen är tagen från en bok. Givetvis sätter många regissörer sin egna prägel på sitt skapande och på så vis får filmerna en unik touch även om originalidén uppkommit från en redan existerande film, bok, spel eller något annat. Dock är det givetvis inte lagligt att plagiera och alltså kopiera ett koncept.

Filmer som är baserade på verkliga händelser

post4aI dagsläget finns det många filmer som är baserade på verkliga händelser, detta är alltså händelser som inträffat antingen nyligen eller för längesedan. Då samlar man ihop information, möjligtvis kan även intervjuer göras med personer som exempelvis var med och upplevde händelsen i fråga. Sedan sammanställs information och fakta och i vissa fall är det en lagom mängd som hämtats in men i vissa fall behövs det sållas ut för att scenerna kanske är omöjliga att återskapa för en filmproduktion, eller att det är för stora kostnader med mera.

Det kan även vara andra orsaker så som att filmen blir för lång om samtligt material ska tas med. Då brukar man vanligtvis välja ut de bästa scenerna. När det kommer till verklighetsbaserade filmer så har vi bland annat filmen The Impossible som hade premiär 2012, handlingen är mycket rörande och är baserad på den tragiska händelsen med tsunamin i Thailand där tusentals lokala invånare samt turister avled och skadades. Filmen nådde en stor succé och regissören för The Impossible är Juan Antonio Bayona.

Filmer som framtagits utifrån böcker

post4bDet är vanligt att man filmatiserar utifrån böcker. Originalberättelserna finns i böckerna men i vissa fall kan filmerna vara mycket lika handlingen i böckerna. Ett självklart exempel på detta är böckerna om Harry Potter. När den första boken kom ut 1997 hade författaren J.K Rowling förmodligen inte en aning om vilken framgång böckerna, och även sedan filmerna, skulle bli. I dagsläget finns det miljontals Harry Potter-fans över hela världen och de väntar ivrigt på nytt material. Den sista boken släpptes dock 2017.

Under utvecklingsfasen inom filmproduktion är det ett bra tillfälle för att se huruvida vissa scener lämpar sig bra eller inte. Man vill förstås skapa en film som kommer uppskattas och bli populär på marknaden och då är det vanligt att man fokuserar på känslorna hos den som tittar. Därför tar man gärna med så många starka scener som möjligt som väcker känslor samtidigt som man gärna sållar bort de scener som anses vara onödiga och inte är relevanta att ta med för handlingens skull.

Att veta gällande filmproduktion

f5

Hur går det egentligen till att producera eller att skapa en film? Hur kommer du igång och vad behöver du tänka på innan du börjar? Är det bara att sätta igång? Frågorna är många när det handlar om filmproduktion och denna sida har tagit på sig uppgiften att förmedla hela processen från tanke till färdig produkt. På denna sajt hittar du nödvändig information kring ämnet. Förutom processen tas även kända namn upp inom branschen, både mer okända namn som är verksamma idag och mer välkända namn på personer som gått ur tiden. Bland dem finns en av de största, nämligen Ingmar Bergman.

Vad behöver du tänka på om du vill börja med att producera en film? Allt konstnärligt arbete börjar som en idé och det kan vara en rekommendation att skriva ner dina tankar för att det ska bli konkret. Ska du göra en film åt någon annan bör du veta vilken målgrupp som filmen ska riktas mot. Är det mot barn, äldre eller till en viss yrkesgrupp? Vilket budskap har filmen? Hur ska detta budskap kommuniceras ut? Har ni en viss grafisk profil som ni vill ska genomsyra alla era verk eller kommer ni att anpassa er efter beställaren?

Processen skiljer sig åt

post5aÄr du en filmmakare i början av din karriär som producerar film mest för skojs skull, skiljer sig processen åt mot om du ska skapa en film åt en beställare. I början handlar det mesta om att ha roligt, att testa nya idéer och koncept. Det kan ändå vara bra att skriva ner stolpar för innehållet och de viktigaste händelserna. Sedan har du konstnärlig frihet att ändra, lägga till och ta bort för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Tänk på att det alltid tar längre tid än vad du tror att skapa en film. Stressa inte med resultatet.

Att skapa en kort produktion

Arbetsprocessen är densamma oavsett filmens längd. Det är inte mindre personal som behöver vara involverade bara för att filmen endast är exempelvis 30 minuter lång. Däremot kan handlingen inte vara lika djup eller innehålla sidoberättelser och därför kanske din första film ändå bör vara en kortfilm. En film innehåller grovt indelat de tre delarna förberedelser, inspelning och pre-produktion. Det sistnämnda innebär exempelvis dels klippning av materialet och dels så kallad ljudpåläggning. Röster kan försvinna eller bli försvagade om du spelar in utomhus och då behöver skådespelarna komma in till en studio för att åter läsa sina repliker som de säger i filmen.

post5bStarta rätt

Har du aldrig gjort film tidigare och inte heller är van vid att skriva manus rekommenderas du att gå en kurs eller utbildning. Lär dig hur du ritar en storyboard, tar fram budskapet och castar rätt skådespelare samt hur du kommer i kontakt med dessa. Kan du bygga upp en dramaturgi med början, huvudberättelse och avslut? Om inte, bör du gå en kurs i dramaturgi för att inte tappa tittarna i berättelsens mitt. Foto och ljus och hur en kamera fungerar behöver du också veta innan du börjar. Titta gärna mycket på film och studera olika filmmakares uttryckssätt.

Page 2 of 2