Development

När det kommer till utvecklingen och skapandet av en film är det många olika steg som behöver genomföras innan den slutliga produktionen är klar – alltså när en färdig film har skapats och kan släppas för exempelvis allmänheten eller i marknadsföringssyfte såsom en reklamfilm. Just i denna artikel ska vi ta upp utvecklingen inom filmproduktion som avser huruvida en idé blir verklighet. Precis som mycket annat så är det en idé som är grunden till en film och utifrån denna idé skapas sedan en filmproduktion.

När en film skapas är oftast handlingen inspirerad av exempelvis en bok, en annan film, ett spel, tidning eller en verklig händelse. Utifrån detta byggs sedan filmen upp och i vissa fall kan scenerna vara identiska om exempelvis idéen är tagen från en bok. Givetvis sätter många regissörer sin egna prägel på sitt skapande och på så vis får filmerna en unik touch även om originalidén uppkommit från en redan existerande film, bok, spel eller något annat. Dock är det givetvis inte lagligt att plagiera och alltså kopiera ett koncept.

Filmer som är baserade på verkliga händelser

post4aI dagsläget finns det många filmer som är baserade på verkliga händelser, detta är alltså händelser som inträffat antingen nyligen eller för längesedan. Då samlar man ihop information, möjligtvis kan även intervjuer göras med personer som exempelvis var med och upplevde händelsen i fråga. Sedan sammanställs information och fakta och i vissa fall är det en lagom mängd som hämtats in men i vissa fall behövs det sållas ut för att scenerna kanske är omöjliga att återskapa för en filmproduktion, eller att det är för stora kostnader med mera.

Det kan även vara andra orsaker så som att filmen blir för lång om samtligt material ska tas med. Då brukar man vanligtvis välja ut de bästa scenerna. När det kommer till verklighetsbaserade filmer så har vi bland annat filmen The Impossible som hade premiär 2012, handlingen är mycket rörande och är baserad på den tragiska händelsen med tsunamin i Thailand där tusentals lokala invånare samt turister avled och skadades. Filmen nådde en stor succé och regissören för The Impossible är Juan Antonio Bayona.

Filmer som framtagits utifrån böcker

post4bDet är vanligt att man filmatiserar utifrån böcker. Originalberättelserna finns i böckerna men i vissa fall kan filmerna vara mycket lika handlingen i böckerna. Ett självklart exempel på detta är böckerna om Harry Potter. När den första boken kom ut 1997 hade författaren J.K Rowling förmodligen inte en aning om vilken framgång böckerna, och även sedan filmerna, skulle bli. I dagsläget finns det miljontals Harry Potter-fans över hela världen och de väntar ivrigt på nytt material. Den sista boken släpptes dock 2017.

Under utvecklingsfasen inom filmproduktion är det ett bra tillfälle för att se huruvida vissa scener lämpar sig bra eller inte. Man vill förstås skapa en film som kommer uppskattas och bli populär på marknaden och då är det vanligt att man fokuserar på känslorna hos den som tittar. Därför tar man gärna med så många starka scener som möjligt som väcker känslor samtidigt som man gärna sållar bort de scener som anses vara onödiga och inte är relevanta att ta med för handlingens skull.

Click here to add a comment

Leave a comment: