Produktion och post-produktion (efterbehandling)

Inom filmproduktion är planering och förarbetet väldigt viktigt, men givetvis är självaste produktionen och inspelningen självklart avgörande för hur bra filmen blir. En bra handling och innehåll samt hur man går tillväga för att spela in filmen är viktiga faktorer för att resultatet ska bli så som man förväntar sig samt önskar. I denna artikel kommer du kunna läsa om produktionsfasen samt post-production eller efterbehandlingen som det kan kallas på svenska. Detta är två steg som är extremt viktiga inom filmproduktion.

Post-produktion är alltså efterbehandlingen av materialet som spelats in för filmen. Vad som menas med efterbehandling är självaste klippningen samt ljud- och visuella effekter som kan tänkas behöva läggas till efterhand när materialet redan är inspelat. Vissa scener kan exempelvis inte spelas in på grund av anledningar som att det är för dyrt, avancerat eller i vissa fall för farligt att utföra. Det kan även handla om att det är omöjligt att genomföra scenen i verkligheten och att vissa specialeffekter då behöver läggas till efteråt för att uppnå önskat resultat.

I samband med att film ska spelas in

post3aNär en film ska spelas in är det viktigt att allting är schemalagt, oftast behöver många scener spelas in flera gånger för att det blir fel eller att ändringar behöver göras som man tidigare inte sett i planeringen. I samband med filmproduktionen är det viktigt att allt är så effektivt som möjligt då det sparar både tid och pengar, och för många är detta de primära faktorerna som ständigt är i åtanke – filmen ska vara så lönsam som möjligt i slutändan.

Annat som behöver göras vid inspelning

Förutom att ett schema ges ut till samtliga berörda som exempelvis ska medverka på något sätt under inspelningsdagen, behöver även rekvisita ställas iordning och så även ljussättning och dekorationer. Skådespelarna sminkas och kostymer provas och fixas till ända in i det sista. Det är även här som skådespelarna har sin sista chans att öva och memorera sitt manus som ska följas under inspelningen. Oftast behövs många tagningar för att det kanske blir felsägningar eller att skådespelare glömmer av sina repliker, eller för att ha scener att välja från.

Efterbehandling

post3bEfterbehandlingen är avgörande för hur filmens helhet kommer bli. För vissa filmer är det särskilt viktigt då det exempelvis behövs många specialeffekter och visuella effekter för att uppnå det resultatet man vill. En film som fick mycket uppmärksamhet tack vare efterbehandlingen var Avatar, filmen hade premiär under 2009 och gjorde succé över hela världen. Många tittare fascinerades av effekterna och animationerna som skapats i filmen. Budgeten för filmen var cirka 237 miljoner dollar, vilket anses vara en utav de högsta budgetarna för filmproduktion.

Sammanfattningsvis

För att sammanfatta är det många delar som spelar roll under självaste inspelningen av filmen men också i samband med efterbehandlingen. Vid inspelningen gäller det att vara så effektiv som möjligt för att spara tid samt pengar, oftast är det många människor som är involverade och för att inte skapa kaos krävs det noggrann planering och att ett specifikt schema följs. När det kommer till efterbehandling av materialet som spelats in så ligger fokus på klippning samt att lägga till visuella- och specialeffekter.

Click here to add a comment

Leave a comment: